Evangeliegemeente de Deur Groningen heet u van harte welkom voor het programma SmallTalk. In dit programma vertellen mensen over hun leven en wat God daarin heeft betekend.