WELKOM

Bij Evangelie Gemeente

De Deur

Wij zijn een actieve en enthousiaste kerk in de stad Groningen
met een passie voor het verspreiden van het evangelie van Jezus Christus. In onze kerk vindt u mensen van allerlei achtergronden, culturen en leeftijdsgroepen. Iedereen kan zich thuis voelen in de kerk. kom langs op één van onze activiteiten!

BIJBELTEKST VAN DE DAG

``Waarachtig, ik verzeker u: alleen wie opnieuw wordt geboren, kan het koninkrijk van God zien``

Johannes 3:5 (NBV)

Activiteiten